Жарияланым этикасы

Барлық мақалалар рецензияланады және зерттеу мазмұны, түпнұсқалығы, техникалық дұрыстығы және т.б. негізінде бағаланады.

Рецензияланған және қабылданған мақалалар конференция материалдарының жинағында жарияланады және веб-сайтта орналастырылады. Таңдаулы мақалалар серіктес журналдарда жариялау үшін қарастырылуы мүмкін. Сонымен қатар, ағылшын тіліндегі, жоғары сапалы, іріктелген баяндамалар конференция материалдарының жинағы ретінде Scopus-қа бағалауға жіберіледі.

 

Cеріктес журналдар:

Journal of Economic Research & Business Administration

https://be.kaznu.kz/index.php/math

 

Farabi Journal of Social Sciences

https://jhumansoc-sc.kaznu.kz/index.php/1-eurasian/index

 

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері Жариялану этикасы жөніндегі комитеттің (COPE) халықаралық басылым этикалық стандарттарының қағидаттары мен нормаларын, сондай-ақ Scopus (Elsevier) журналдарын басып шығарудың этикалық принциптерін және әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі Ғалымдардың Этика кодексін ұстанады.

 

Авторлық басылым этикасының қағидалары

 

Бір реттік басылым. Автор(лар) қолжазбаның басқа конференцияларда немесе журналдарда қарауға ұсынылмағанына кепілдік береді. Қолжазбаны бір уақытта бірнеше журналдарға/басылымдарға жіберуге жол берілмеуі тиіс және де бұл жариялау этикасының принциптерін, стандарттарын және нормаларын өрескел бұзу болып табылады.

 

Қолжазбаның авторы. Авторлар тізімінде бірінші болып қолжазбаны дайындауға ең үлкен зияткерлік үлес қосқан адам (екі немесе одан да көп авторлармен) көрсетіледі. Әрбір мақала үшін хат алмасуға автор тағайындалуы керек, ол мақаланың соңғы нұсқасын дайындауға, ұйымдастыру комитетімен байланысқа жауапты болуға, зерттеуге жеткілікті үлес қосқан барлық қатысушылардың (егер авторлар саны біреуден көп болса) қамтылуын және авторлар тізімінде болуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ басылымға редакцияға ұсыну үшін қолжазбаның соңғы нұсқасын барлық авторлардан мақұлдауды алады. Қолжазбада/мақалада көрсетілген барлық авторлар жұмыстың мазмұнына жауапты.

 

Түпнұсқалық принципі. Автор(лар) қолжазбада ұсынылған зерттеу нәтижелері түпнұсқалық өзіндік жұмыс болып табылатынына және плагиатты тексеру жүйесі арқылы қолжазбаны тексеру барысында анықталуы мүмкін қате қарыздар мен плагиаттың болмауына кепілдік береді. Авторлар әдепсіз мінез-құлық, плагиат, өзін-өзі плагиат, өзіне сілтеме жасау, бұрмалау, қолдан жасау, деректерді бұрмалау, жалған авторлық, қайталау, мүдделер қақтығысы және алдау белгілері бар мақалаларды жариялау үшін жауапты.

 

Дереккөздерді растау принципі. Автор(лар) зерттеу барысында пайдаланған ғылыми және басқа да дереккөздерді дұрыс көрсетуге міндетті. Басқа біреудің жұмысының кез келген бөліктерін пайдаланған және/немесе басқа автор(лар)дан алынған мәлімдемелер пайдаланылған жағдайда, қолжазбада түпнұсқа дереккөздің автор(лар)ын көрсететін библиографиялық сілтемелер болуы тиіс. Қолжазбаны дайындау кезінде күмәнді көздерден алынған ақпаратты пайдаланбау керек.

 

Жариялау процесіндегі қателерді түзету. Егер мақалада қателер мен дәлсіздіктер жариялау процесінің кез келген кезеңінде анықталса, авторлар ұйымдастыру комитетіне шұғыл хабарлауға міндетті.

 

Жарияланым этикасының сәйкестік принципі. Авторлар зерттеуге қатысты сынға немесе ескертулерге, сондай-ақ рецензияға және жариялауға қатысты редакциялық алқамен өзара әрекеттесуге қатысты этикалық нормаларды сақтауға міндетті. Авторлардың этикалық қағидаларды сақтамауы жариялау этикасын өрескел бұзу ретінде қарастырылады және қолжазбаны сараптамадан және/немесе жариялаудан алып тастауға негіз болады.