Нұсқаулықтар

Мақалалар мен тіркеу формасы электронды форматта (doc., docx) конференцияның электрондық поштасы арқылы жіберілуі тиіс.

Корреспонденция үшін автор мақалаға ілеспе хат жіберуге міндетті COVER LETTER

Мақала берілген үлгіге сәйкес пішімделуі керек TEMPLATE FOR PAPER